Cestou do lesa spatřil jeden muž lišku, která přišla o nohy. Podivil se, jak mohlo zvíře přežít. Po chvíli zahlédl tygra, jak trhá zvěř. Tygr se dosyta nažral a zbytek nechal lišce.Příštího dne nasitil Bůh lišku opět prostřednictvím onoho tygra. Muž užasl nad velkou Boží dobrotoua řekl si:"Také si někde v koutku odpočinu, úplně se svěřím Pánu, a on mě zaopatří vším potřebným."Dělal to tak několik dní, ale nic se nedělo. Ubohý chlapík už byl blízek smrti, když zaslech hlas:"Ty tam,na špatné cestě, otevči oči před pravdou! Následuj příkladu tygra a neber si za vzor zchromlou lišku."Na ulici jsem potkal malou mrznoucí dívku, jak se choulí do chatrných šátečků, očividně bez vyhlídky, že dostane aspoňněco teplého k jídlu. Rozlobil jsem se a řekl Bohu:" Jak to může dopustil? Proč proti tomu něco neuděláš?"Nějakou dobu neříkal Bůh nic. V noci však náhle zaznělo:"Já jsem přece proti tomu něco udělal. Stvořil jsem tebe."

Bajka arabského mystika Sa´dího

-------------------------------------------------------------------

Jednou se ve staré Číně zeptal mudrce jeho žák: "Tak dlouho už stojíš u téhle řeky a díváš se do vody. Co tam pořád vidíš?"
Mudrc neodpověděl a neodvracel zrak od ustavičně plynoucí vody. Pak konečně řekl:
"Voda nás učí, jak máme žít. Kam plyne, přináší život a rozdává se všem, kdo ji potřebují. Je dobrotivá a štědrá.
Dokáže vyrovnávat nerovnosti krajiny. Je spravedlivá.
Bez váhání běží, přes příkré stěny se řítí do hlubiny. Je odvážná.Její povrch je hladký a rovnoměrný, dokáže však vytvářet skryté hloubky. Je moudrá.Skály, které jí stojí v cestě, obtéká. Je snášenlivá.
Neúnavně však pracuje dnem i nocí, aby odstranila překážky. Je vytrvalá.
I když musí překonávat množství zákrutů, nikdy neztrácí z očí svůj věčný cíl - moře. Je cílevědomá.
A kdykoli je znečištěna, snaží se opět očistit. Má sílu stále znovu se obnovovat. Pro toto všechno," řekl mudrc, "hledím na vodu. Učí mě jak správně žít"

Glauben leben,7/8(97)

--------------------------------------------------------------------

.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

http://www.krajc.cz/